Committee Members

Placement

ASST. PROF. KEJAL C. VADZA

ASST. PROF. SIYEB JINDANI

ASST. PROF. DHRUV GANGADWALA

DR. VISHAL M. PANDYA

Cultural

DR. SUDHADHARA SAMAL

ASST. PROF. TWINKLE PANCHAL

ASST. PROF. CHHAYA PATEL

Dr. Jashmini Gohil

NSS

DR. SUDHADHARA SAMAL

ASST. PROF. JYOTIKA TAILOR

DR. PRADEEP KUMAR LENKA

ASST. PROF. NAYNA MISTRY

Sports

ASST. PROF. RAGINI PRASAD

DR. TANVI BHALALA

DR. PRADEEP KUMAR LENKA

ASST. PROF. JIGNASHA VAGADIYA

CS PRASHANT PATEL

Asst. Prof. Dhruv Gangadwala

Technical

DR. VIRAL B. POLISHWALA

ASST. PROF. HITESH P. PATEL

Ms. PURVI S. NAIR

MR. GAURANG BHANDERI

DR. VISHVNATH Y.BORSE

PTM

ASST. PROF. HIRAL A. PATEL

DR. CHAKSHU SHAH

ASST. PROF. BHARAT BASRANI

DR. NILESH PATEL

NCC

DR. HEMADRI TIKAWALA

DR. NILESH PATEL

DR. PRADEEP KUMAR LENKA

Dr. Anila Pillai

Library

Ms. SONAL BHARTI

MR. SANDIP A. PATEL

DR. ISHWARI S, PATEL

DR. TANVI BHALALA

MR. BHAVESH PACHCHIGAR